Bild 4430 Västerlanda GIF 1963. Namn framgår av bild 4431.