Bild 4404 Foto taget från vägen upp mot Silvattnet. Närmast till vänster ligger
Erik Sands ladugård, vidare ser man Ture Thorssons, Nils Backmans,
Otto Thorssons och Petterssons i Kärret, samt längst bak Månsgården