Bild 4402 Stugan på bilden, som nu ar borta, låg mellan "Sandstorpet" och
"Ballaklava" i Sannersby eller Åby i Västerlanda. Har var fotografen Nils Backmans bamdomshem, stugan ägdes av hans föräldrar.