Bild 4400 Här är Nils Backmans barn utanför stugan. Barnen är Karl, John, Svea, Olle och Inga.