Bild 4403 Utsikt mot norr från Åsen i Västerlanda. Bergshöjden Smörkullen
i Västerlanda i bakgrunden.