Bild 4384 Kortet ar taget utanför John Petterssons hem. Namnen framgår av bild 4385.