Bild 3866 Det vi ser på kortet är gravmonumentet på Västerlanda kyrkogård
över Patron Eskil Larsson Thorskog