Bild 4027 Ödegärdet 1915. Alma och Karl Mattsson med barnen, t.v. dottern Anna, t.h. sönerna Algot, Tage och Oskar. Bakom står Almas brorsdöttrar Stina och Ester Johansson fran Skörsbo.