Bild 4025 Fotot är taget hos Sven-Ivar och Hanna Samuelsson Bergsåsen. Namn framgår av bild 4026.