Bild 4022 Ladugårdar på Holmen fotograferad från älven