Bild 4019 Holmen med huset till vänster på bilden och nere vid älven ligger
gårdens mejeri, till höger på kortet skymtar man Fuxema kyrka