Bild 4009 Ett kort taget strax före att affären upphörde