Bild 4015 Det gamla sockenmagasinet vid Västerlanda kyrka