Bild 4008 Här i entredörren till Holmens Kooperativa står handelsföreståndare
Fritz Magnusson och biträdet Evald Bark.