Bild 3867 Västerlanda kyrka från söder med den gamla skolbyggnaden till höger.
Till vänster har vi den gamla prästgårdsbyggnaden, kortet ar taget innan byggnaden ombyggdes och pastorsexpeditionen flyttades upp i andra våningen. Kortet är taget 1904.