Bild 4020 På detta kort som är taget något mera från söder ser man framtill
ladugården och längre bort boningshuset.