Bild 4006 Interiörbild från Konsumbutiken vid Strandbacken, Västerlanda. Den var inrymd i det gamla tingshuset, allt är nu jämnat med marken. Biträdena är. Sittande på en trappstege, föreståndaren Sundberg och stående biträdet Olle Backman. Kunden till höger är Gustav Pettersson från Kärret, Sannersby.
Mannen till vänster med lien är okänd.