Bild 4021 Mangårdsbyggnaden på Holmen fotograferad från älven