Bild 4016 Mangårdsbyggnaden på Holmens gård, när detta togs var här också skola.