Bild 4004 Västerlanda ålderdomshem. Bilden visar en del av personalen på
hemmet tillsammans med de inneboende. Längst till höger syns originalet Olle med ryggen vänd mot kameran. Alla Västerlandabor kände Olle.