Bild 3682 Västerlanda kyrka före restaurering 1956