Bild 3990 Holmens gästgivaregård med tingshus och arestlokal. Från vänster syns arestlokalen, tingshus, stall och ladugård samt längst till höger gästgiveribyggnaden. Samtliga hus är nu rivna, men tingshusbyggnaden var en tid anvaänd som butikslokal för Holmens Konsumbutik.