Bild 3996 Tjurpremiering på gården vid Holmens Tingshus. Till vänster tingshusbyggnaden, i bakgrunden stall och ladugård. Främst står Eriksson i Elfhem och Johan Olsson.