Bild 3988 En flygbild över Thorskog. Närmast har vi slottet, sedan kommer
herrgården med arbetarbostader längs vägen ner till Thorskogs varv. Längst bak till höger ser vi den stora isladan.