Bild 3992 Sammanträde av något slag i tingsalen på Holmen