Bild 3995 Transport av öltunna? på Kungälvsvägen i bakgrunden Tingshuset.