Bild 3987 Denna bil ägdes av Patron Eskil Larsson på Thorskog. Som chaufför för bilen var Eskil Thorsson anställd. I bakgrunden skymtar Västerlanda gamla skolbyggnad, numera församlingshem.