Bild 3973 Skolkökselever Elsa på Ödegärdet och Greta Abrehamsson Västerlanda