Bild 3960 Skolklass vid Bergsåsens skola, namn framgår av bild 3961