Bild 3968 En annan elevgrupp fran Västerlanda skolkök. Lärarinna här är Ragna Möller Olse'n