Bild 3962 Småskolan vid Sannersbyn 1922. Fröken Jakobsson som senare
flyttade till skolan på Ström som då tillhörde Hjärtums socken.