Bild 3955 Kort på gamla skolan som numera är församlingshem