Bild 3969 Skolkök Västerlanda, namn framgår av bild 3970