Bild 3959 Skolklass i Bergsåsens skola i början av 1930-talet. I bakgrunden skolhuset som byggdes 1879. Lärarinna Julia Eckerdahl.