Bild 3963 Återigen ser vi lärarinnan Julia Eckerdahl med en skolklass från 1930-talet, namn framgår av bild 3964.