Bild 3961 Namn på skolklass vid Bergsasens skola som finns på bild 3960