Bild 3957 1914 års skolklass i Bergsåsens småskola.