Bild 3954 Kort på gamla skolan som numera är församlingshem