Bild 3938 Samma elever som på bild 3936, namn på bild 3937