Bild 3679 Västerlanda kyrka före restaurering 1956