Bild 3943 Detta skolkort med eleverna stående på skolhusets trappa är taget 1922 av en fotograf som tillfälligt bodde på Tysslanda Herrgård