Bild 3940 Skolkort från Västerlanda taget på vintern framför skolbyggnaden