Bild 3936 Från Västerlanda skola 1925-26,namen framgår av bild 3937.