Bild 3930 Skolkort från 1920-talet med lärarinnorna Maja Westman och Hilma Johansson