Bild 3941 Elever från Västerlanda gamla skola med lärare Nyström som har sin son Per i knät, Per var född den 2 nov. 1903. Kortet ar taget 1906. Lägg märke till den fina snickarglädjen vid fönstren på skolhuset.