Bild 3935 Maja Westman med elever födda 1921, bland dessa är, Greta Halldin, Ulla Nilsson, Stellan Olsson, Maj-Britt Johansson, Ingrid Martinsson.