Bild 4528 Från samma dans i Bergsåsen. Sittande från v, Dragspelaren Erik Lindberg Lilla Edet, två okända, Osborn Andersson Lilla Edet och Jenny Karlsson Bergsåsen, gift Ryberg. Karl Erik Johansson Sundören och Anna Bengtsson Sörgården i Västerlanda. Dragspelaren Ivar Jochnick Lilla Edet. I bakgrunden synes Margit Andersson Kalvhagen och Linde Nilsson Åsen i Västerlanda. Alf Karlen Strandbacken och Marta Palmkvist Västerlanda. Arne Nilsson Lilla Edet, Annie Andren Västerlanda, Vreden och Lilly i Sörgården Västerlanda.