Bild 3945 Ett skolkort taget från Bohusstugan upp mot kyrkan, lärare Nyström.