Bild 3946 Skolkort taget från samma plats som föregående men med den
gamla skolan i bakgrunden.