Bild 4018 Mangårdsbyggnaden på Holmen fotograferad från nord-väst

Kommentarer

27.04.2016 12:12

Eva Holmedal

Det är fotograferat från väster och nord.